Bảo mật

1. Chúng tôi thu thập thông tin gì?

Spigot có thể thu thập thông tin về bạn khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm những thông tin sau:

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi thu thập nội dung, thông tin liên lạc và thông tin khác mà bạn cung cấp khi bạn liên hệ với chúng tôi, bao gồm cả địa chỉ email của bạn.

Thông tin chúng tôi nhận được từ việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi thu thập thông tin về các Dịch vụ mà bạn sử dụng và cách bạn sử dụng chúng. Thông tin này bao gồm:

Thông tin thiết bị

Chúng tôi thu thập thông tin dành riêng cho thiết bị (chẳng hạn như kiểu phần cứng và phiên bản hệ điều hành của bạn).

Thông tin nhật ký

Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc xem nội dung do Spigot cung cấp, chúng tôi sẽ tự động thu thập và lưu trữ một số thông tin nhất định trong nhật ký máy chủ. Điêu nay bao gôm:

Địa chỉ giao thức Internet (“Địa chỉ IP”)

Loại trình duyệt bạn đang sử dụng khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm “tác nhân người dùng” của trình duyệt của bạn (ví dụ: Internet Explorer, Safari và các trình duyệt khác)

Thông tin sự kiện thiết bị như sự cố, hoạt động của hệ thống, cài đặt phần cứng, ngôn ngữ trình duyệt, ngày giờ yêu cầu và URL giới thiệu của bạn

Vị trí địa lý của bạn

Tên miền của nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn

2. Chúng tôi sử dụng thông tin này như thế nào?

Chúng tôi có thể cung cấp, cá nhân hóa và cải thiện Dịch vụ của mình bằng cách kết hợp và sử dụng thông tin mà chúng tôi có về bạn để hiểu cách bạn sử dụng và tương tác với Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin mà chúng tôi có về bạn cho các mục đích sau:

Cung cấp, duy trì, cải tiến và phát triển các tính năng, nội dung và Dịch vụ có liên quan.

Giao tiếp với bạn bằng cách trả lời các yêu cầu, nhận xét và câu hỏi của bạn.

Giúp các nhà quảng cáo và nhà xuất bản kết nối để cung cấp quảng cáo có liên quan trong các ứng dụng và trang web của họ.

Tạo phân tích và báo cáo cho các mục đích nội bộ. Các phân tích và báo cáo này có thể bao gồm thông tin tổng hợp hoặc ẩn danh.

Phát hiện và bảo vệ chống lại hoạt động gian lận, lạm dụng hoặc bất hợp pháp.

3. Chúng tôi chia sẻ thông tin này như thế nào?

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn với bất kỳ bên thứ ba nào cho các mục đích tiếp thị của riêng họ mà không có sự đồng ý của bạn. Chúng tôi không bán, cấp phép hoặc chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân người dùng của chúng tôi với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài Spigot. Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của bạn theo những cách sau:

Các nhà cung cấp, nhà thầu phụ và đối tác kinh doanh của chúng tôi (“nhà cung cấp dịch vụ”): Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, những người xử lý thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ cho chúng tôi hoặc thay mặt chúng tôi. Chúng tôi có hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ của mình cấm họ chia sẻ thông tin về bạn mà họ thu thập hoặc chúng tôi cung cấp cho họ với bất kỳ ai khác hoặc sử dụng thông tin đó cho các mục đích khác.

Các công ty trong nhóm công ty của Spigot: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với công ty mẹ và các chi nhánh của chúng tôi, là các tổ chức thuộc quyền sở hữu chung hoặc quyền kiểm soát của công ty mẹ cuối cùng của chúng tôi.

Phòng chống gian lận: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập về người dùng của mình khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để điều tra, ngăn chặn hoặc phản ứng với hoạt động bất hợp pháp hoặc gian lận bị nghi ngờ hoặc để bảo vệ sự an toàn, quyền hoặc tài sản của chúng tôi, người dùng của chúng tôi, hoặc khác.

Mục đích thực thi pháp luật và an toàn công cộng: Nếu được yêu cầu hoặc được yêu cầu bởi cơ quan chính phủ, chẳng hạn như cơ quan thực thi pháp luật, tòa án hoặc cơ quan quản lý hoặc để tuân thủ luật pháp, chúng tôi có thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào chúng tôi có về người dùng của mình. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin thu thập được về bạn để thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp hoặc bảo vệ chống lại các khiếu nại pháp lý. Chúng tôi cũng có thể được yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân của một cá nhân theo yêu cầu hợp pháp của cơ quan công quyền, bao gồm cả việc đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia hoặc thực thi pháp luật.

Bán hoặc sáp nhập doanh nghiệp của chúng tôi: Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nếu chúng tôi hoặc bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi tham gia vào quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp (ví dụ: bán, sáp nhập hoặc chuyển nhượng tài sản khác).

Nhà quảng cáo và mạng quảng cáo: Nhà quảng cáo và mạng quảng cáo đặt quảng cáo (bao gồm các liên kết được tài trợ trong kết quả tìm kiếm) trên trang web của chúng tôi. Các công ty này có thể thu thập thông tin, chẳng hạn như địa chỉ IP máy tính của bạn, thông tin trình duyệt và các truy vấn tìm kiếm, khi bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ của chúng tôi. Họ cũng có thể sử dụng cookie và các công nghệ khác để thu thập thông tin này khi bạn truy cập trang web của chúng tôi như được mô tả bên dưới.

4. Chúng tôi sử dụng cookie và công nghệ theo dõi như thế nào?

Chúng tôi sử dụng cookie, thẻ pixel, đèn hiệu web và các tệp hoặc công nghệ tương tự để thu thập và lưu trữ thông tin mà chúng tôi tự động thu thập về việc sử dụng máy tính, thiết bị và sản phẩm của bạn. Chúng tôi sử dụng thuật ngữ “cookie” trong chính sách này để đề cập đến cookie và tất cả các công nghệ tương tự như vậy để thu thập thông tin tự động khi bạn sử dụng Dịch vụ Spigot, nơi chính sách này được đăng.

5. Chúng Tôi Giữ Thông Tin Trong Bao Lâu?

Chúng tôi lưu giữ thông tin chúng tôi thu thập về và từ bạn miễn là cần thiết để thực hiện mục đích kinh doanh hoặc tuân theo yêu cầu pháp lý. Chúng tôi cũng có thể chọn ẩn danh một số thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi để chúng tôi không thể gán thông tin đó cho bạn nữa nếu chúng tôi muốn lưu giữ thông tin đó trong thời gian dài hơn.

6. Chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo mật kỹ thuật, vật lý và hành chính được thiết kế để cung cấp sự bảo vệ hợp lý cho dữ liệu cá nhân của bạn chống lại mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ và thay đổi. Các biện pháp bảo mật bao gồm tường lửa, mã hóa dữ liệu, kiểm soát truy cập vật lý vào trung tâm dữ liệu của chúng tôi và kiểm soát ủy quyền truy cập thông tin. Mặc dù chúng tôi cố gắng bảo mật hệ thống và Dịch vụ của mình, nhưng bạn có trách nhiệm bảo mật và duy trì quyền riêng tư của (các) mật khẩu và thông tin đăng ký tài khoản / hồ sơ của bạn và xác minh rằng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi duy trì về bạn là chính xác và mới nhất.

7. Giới hạn độ tuổi.

Các Trang web và Dịch vụ không hướng đến trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin, bao gồm dữ liệu cá nhân, từ trẻ em hoặc các cá nhân khác không có khả năng sử dụng Trang web và Dịch vụ của chúng tôi một cách hợp pháp. Nếu chúng tôi biết thực tế rằng chúng tôi đã thu thập dữ liệu cá nhân của một đứa trẻ dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ nhanh chóng xóa dữ liệu đó, trừ khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải lưu giữ dữ liệu đó. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn tin rằng chúng tôi đã thu thập thông tin một cách nhầm lẫn hoặc vô ý từ một đứa trẻ dưới 13 tuổi.

8. Truyền dữ liệu quốc tế

Spigot có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn sang các quốc gia khác với quốc gia mà bạn đang sống. Đặc biệt, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được chuyển đến và xử lý tại Hoa Kỳ, nơi có nhiều cơ sở dữ liệu trung tâm của chúng tôi hoạt động. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn thừa nhận rằng việc bảo vệ dữ liệu và các luật khác của các quốc gia khác, chẳng hạn như Hoa Kỳ, có thể đưa ra tiêu chuẩn bảo vệ ít toàn diện hơn hoặc ít bảo vệ hơn so với các tiêu chuẩn bảo vệ ở quốc gia của bạn và đồng ý với việc dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập, xử lý và được chuyển giao theo quy định trong Chính sách quyền riêng tư này và luật pháp Hoa Kỳ. Spigot cung cấp Điều khoản mẫu của Liên minh Châu Âu, còn được gọi là Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn, để đáp ứng các yêu cầu đầy đủ và bảo mật cho người dùng của chúng tôi hoạt động ở Liên minh Châu Âu.

9. Quyền của bạn

Các cá nhân sống ở một số quốc gia nhất định, bao gồm cả Khu vực Kinh tế Châu Âu, có một số quyền theo luật định liên quan đến dữ liệu cá nhân của họ. Tùy thuộc vào bất kỳ trường hợp miễn trừ nào do luật quy định, bạn có thể có quyền yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân, cũng như tìm cách cập nhật, xóa hoặc sửa Thông tin này.

APKSAI

Nền tảng MOD Game và APK Premium tốt nhất hiện nay

Giới thiệu | Điều khoản Bảo mật | DMCAFeed (RSS)

© 2022 APKSAI.COM, contact@apksai.com